Englisch version

 

Spacáky
Při výrobě spacáků využíváme roky zkušeností a praxe, jak vlastní, tak také našich zákazníků. Jako tepelně izolačního materiálu používáme u svých spacáků a zimních bund kromě běžných materiálů také vlastnoručně vyvinutého a patentovaného materiálu Duotherm® 

 
  INDEX: Teorie a konstrukce Jak si vybrat u Condora Nabízené typy spacáků Používané materiály Tabulky
 

.

 

 

Spací pytel je jednou ze základních potřeb člověka, který vyrazí do přírody. Zároveň spací pytel limituje náročnost akce. Nemá cenu se pouštět do zimních akcí bez kvalitního spacáku – zdraví si vše pamatuje. Ale je nutno přiznat, že bohužel – neexistuje univerzální spacák. Proto jsme pro Vás připravili podrobný popis abychom vám usnadnili rozhodování a výběr přesně podle vašich potřeb. Pro člověka aktivního celý rok je optimální vlastnit 3 spacáky. Jeden lehký letní cca 1 kg, jeden univerzální 3 sezónní (cca 1,5 - 2 kg) a jeden speciálně zimní (cca nad 2 kg). Dá se obejít bez lehčího spacáku v létě, ale je zcela nemožné obejít se bez zimního spacáku v zimě.

Zapamatujte si také, že i ten nejlepší spací pytel je bez kvalitní izolační podložky - karimatky zcela bezmocný protože ztráta tepla dotykem se zemí zcela převáží. Nejpohodlnější spánek a nejlepší tepelnou izolaci poskytují samonafukovací matrace (např.Therm-a-Rest) Dobře také poslouží kvalitní profilované karimatky z pěnových hmot. Do zimních podmínek jsou však vhodné jen ty nejsilnější (silnější jak 12 mm), jsou však poněkud neskladné.

Tepelná izolace

Abychom mohli spacáky nějak srovnávat zavedl se jakýsi standard pro tepelnou izolaci převedený na venkovní teplotu, při které by spacák měl spáče ochránit před zimou. Problémem je, že u nás v ČR není žádná všeobecně rozšířená norma, takže se mnohdy údaje jednotlivých výrobců dosti výrazně liší. navíc jsou udané hodnoty pouze informativní a slouží k porovnání jednotlivých spacáků, protože při praktickém použití se teploty mohou dosti výrazně lišit díky jiné vlhkosti vzduchu, proudění, kvalitě izolační podložky, ale také subjektivním vnímáním jednotlivou osobou (zda je unavena, v plné kondici, s dostatkem tekutin apod.) a její hmotnosti.

U zahraničních spacáků je situace o něco jednodušší, ale opět jen v rámci jednotlivých zemí. V Německu se můžete setkat s udáváním teplot se čtyřmi údaji podle DIN 7943 a v USA dle standartu F 8.22.01 dle ASTM. V USA je navíc zvykem udávat ještě více údajů jako např. tloušťka izolační vrstvy (“loft”).

V ČR se běžně udávají tři údaje. První uvedená teplota je horní hranice tepelného komfortu a při její překročení se budete ve spacáku "vařit", většina spacáků se dá rozepnout a odvětrávat nebo se spacákem jen přikrýt, ovšem tato teplota nás při koupi zajímá až jako poslední, to proč spacák potřebujeme je, aby nás ochránil před zimou. A zde je na řadě druhá uváděná teplota dolní hranice tepelného komfortu – tedy teplota při které se oblečený člověk je ještě schopný se nerušeně vyspat. Platí za optimálních podmínek(!) a pokud teplota dále klesá a přibližuje se ke třetí teplotě – minimální, extrémní teplota, nastávají problémy – ta třetí teplota "extrémní" udává kdy nás spacák ochrání jen před poškozením organismu chladem např. omrzlinami, … Což znamená, že o spánku a natož nějakém pohodlí nemůže být ani řeč.

Jak spací pytel "hřeje"?

Především je nutné zdůraznit, že spacák nehřeje ale izoluje! Jediné co v něm hřeje je naše tělo a na spacáku,  jeho konstrukci, použitých materiálech a dalších okolních vlivech záleží, kolik tepla si v něm udržíme.

Nejdůležitější vlastnost spacího pytle je dána kvalitou izolační náplně, jejím množstvím a konstrukcí. Kritériem kvality náplně je schopnost zaujmout co největší objem neboli výšku spacího pytle v pomyslném řezu, pojmout tedy dostatečné množství vzduchu jako izolantu a zároveň zamezit jeho přílišné cirkulaci. Konstrukce a použité materiály mají za úkol co nejvíce zamezovat tepelným ztrátám.

Konvekce, neboli ztráta prouděním vzduchu je jedna ze tří možných ztrát odvádění tepla ze spacího pytle.  Jedná se o pohyb vzduchu uvnitř spacáku kde teplý vzduch má tendenci stoupat a nahrazovat se chladným vzduchem. Tento jev je však zanedbatelný díky hustotě struktury výplně (cca do 5% z celkových ztrát) pokud však není podpořen větrem (V takovém případě mohou být ztráty až 30%). Tomuto problému se bráníme alespoň částečně pomocí kvalitního potahového materiálu a konstrukčním provedením spacáku.

Další dva druhy tepelných ztrát jsou odvádění tepla vedením v materiálu (kondukce) a přenášení tepla vyzařováním:

Kondukce – přenos tepla vedením Nejvíce se uplatňuje přenos tepla vedením se zemí kde vahou těla stlačíme izolační materiál. K omezení této formy ztráty tepla užíváme kvalitní  izolační podložky. Další souvislost s vedením má samotný izolační materiál spacáku, kde lze rozlišit vedení ve vláknech a ve vzduchu v mezivlákenném prostoru. Vedení vlákny je u lehkých moderních materiálů zcela zanedbatelné (méně než 1% vedení vzduchem). Vedení vzduchem klesá se sílou vrstvy a roste s vlhkostí vzduchu (ztráta vedením "mokrou" cestou je mnohem vyšší než za sucha, cca 40-60% z celkových ztrát). Vlhkost izolace spacáku se získává ze dvou zdrojů – vnitřních (vlhkost z lidského těla – pot, dýchání, …) a navlhání z venkovních zdrojů. nahoru

Radiace – Ztráta tepla vyzařováním (60-40%). Vyzařování tepla v infračerveném spektru lze omezit vložením odrazné plochy. Plocha část tepla odrazí zpět, část pohltí a dále vyzařuje. Tento fakt vedl ke konstrukci s pokovenou fólií. Odrazivost fólií dle kvality se přibližně rovná 50 - 70%. Díky opakovaným odrazům se snížily ztráty tepla o 8 - 12%. Fólie však výrazně likviduje prodyšnost spacího pytle. Zachování potřebné prodyšnosti spacího pytle si vyžádalo perforaci fólie, čímž se zpětně snížila odrazivost a funkce fólie tak ztrácela původní význam, pro který byla instalována. Tyto fólie se v současnosti používají už jen zřídka také díky nežádoucímu přívažku.

Nejlepší odrazivost má bílá plocha (přes 90%). Každé jednotlivé vlákno v používaných rounech funguje jako mikroskopická bílá ploška. Zvyšováním počtu vláken tak vzniká tisíce plošek v mnoha vrstvách. S ohledem na zachování hmotnosti současně s navýšením počtu těchto plošek a zdokonalením tohoto odrazového efektu se vlákna zjemňují (moderní mikrovlákenné izolační materiály).

 

Izolační náplně

Dutá vlákna mají v řezu jednu či více dutinek různých tvarů. Vlákna se vyrábějí v podobě rouna. Rozdíl mezi jednodutinkovými a vícedutinkovými vlákny: Především více dutinek vytvoří v řezu jakousi klenbu, která brání vnitřku vlákna proti zborcení. (Př. Ohneme-li hadici do ostřejšího úhlu). Nejde ani tak o lepší izolační vlastnost v momentě zakoupení nového výrobku, jako o delší trvanlivost samotného materiálu a udržení si izolačních vlastností. 

Mikrovlákno: Běžně používaná dutá vlákna mají průměr přibližně 20 - 30µm. Mikrovlákno je několikanásobně menší  ø 3 - 8µm). Při stejné hmotnosti obsahuje mikrovlákno mnohem více vláken (přibližně 10 - 15x). Z těchto vláken je vytvořena struktura hustší a objemnější. Izolační vlastnosti jsou pak lepší asi o 10 - 50% podle druhu srovnávaných materiálů. Bohužel mechanické vlastnosti jsou horší - odolnost velmi jemných vláken vůči ohybu je nízká - materiál se snáze slehne.

Shrnutí: Spací pytel z mikrovláken je při srovnatelných izolačních vlastnostech

- lehčí
- snáze sbalitelný
- výrazně dražší
- s nižší životností

Jako kompromis mezi klasickým DV a mikrovláknem vznikla řada kombinovaných materiálů - směs hrubších DV (pružnost a odolnost) a mikrovláken (jemnost a hustota struktury). Velký vliv na celkových vlastnostech izolační vrstvy ve spacáku má  technologie výroby rouna.

Orientace jednotlivých vláken:  Pokud jsou vlákna orientovaná převážně horizontálně ke směru zátěže, rouno se slehává a ztrácí tak schopnost pojmout co nejvíce vzduchu ve vrstvě. Celková odolnost rouna se zvyšuje pokud jsou vlákna orientovaná převážně vertikálně.   nahoru

Jemnost mykání: Rouno je tvořeno vrstvením primárních tenkých vrstev vláken. Čím jsou tyto vrstvy tenčí, tím je rouno objemnější a s vyšší homogenitou.

Kvalita použitého polyesteru: Většina výrobců (cca 80%) používá vlákna z obdobných vyhovujících materiálů. Pouze u podezřele levných spacáků nižší jakosti z dálněvýchodních zemí je třeba se mít na pozoru. Zde se mohou používat např. vlákna z recyklovaných a nespolehlivě zpracovaných plastů.

Pojení rouna:  (tepelné, postřikem)

Tepelné: Do rouna se přidá určité množství tzv. bikomponentních vláken, u kterých se při zahřívání začne tavit jejich povrch a tím rovnoměrně spojí v bodech dotyku ostatní vlákna, která zůstanou v původním tvaru. Množství těchto bikomponentních vláken ovlivňuje tuhost vyrobeného rouna. Ve spacích pytlech se používá rouno, které má přibližně 20% bikomponentních vláken.

Postřik: Na vrstvu připraveného rouna se z obou stran nastříkává disperzní lepící směs. Nevýhodou této technologie oproti tepelnému pojení je, že přidáním lepidla vznikne přívažek bez navýšení izolačních schopností. Lepidlo zůstává pouze na povrchu vrstvy, takže vlákna uprostřed rouna nejsou dostatečně spojená. Rouno se namáháním dříve slehává. Povrch takto vyrobeného rouna je tužší, což ovlivňuje i celkový dojem ze spacího pytle a jeho sbalitelnost.

Neznamená tedy, že vlákna honosící se věhlasnými značkami, počtem a tvarem dutinek, vyráběná v zemích, kde je převážně zima, nám zaručí dokonalý "teplý" spacák, pokud nebudou do rouna zpracována optimální technologií.

Je třeba také zareagovat na současný trend miniaturizace ve výrobě spacích pytlů, co se týče jejich sbalitelnosti. V honbě za co největší atraktivností a násladným obratem z prodeje se často stává, že se nebere ohled na to, jak dlouho po prodeji bude výrobek sloužit s co nejmenší újmou na jeho izolačních vlastnostech. Pak se také u prodejce můžeme setkat se spacím pytlem, který je uskladněn v perfektně napresovaném   miniaturním obalu, což lahodí oku a vytváří první dojem z výrobku, ale spacák tím velmi trpí pokud je takto skladovaný delší dobu. Po rozbalení pak ztrácí schopnost pojmout optimální vrstvu vzduchu. U podezřele levných spacáků se často pro atraktivitu výrobku "kosmeticky" upraví teplotní údaje jen aby byl spacák co nejlehčí a nejmenší. Nutno si uvědomit, že nelze obejít fyzikální zákony, že spací pytel musí mít určitou hmotnost k udané izolační schopnosti v závaznosti na použitých materiálech a střihovému provedení. Pro důkaz nemusíme chodit daleko. Podívejme se za výrobky značky Ajungilak. To co je mezi automobily značka Rolls-Royce, můžeme mezi spacáky považovat Ajungilak. Spolehlivé, značkové spacáky mají svůj odpovídající objem a hmotnost! Neočekávejme tedy, že nás "zahřejí" dvě vrstvy šusťáku s jakousi milimetrovou vrstvou čehosi. Ani luxusní několikadutinková dutá vlákna a mikrovlákna neodvedou dobrou práci pokud jich nebude použito dostatečné množství do vrstvy v pomyslném řezu spacího pytle.

Peří je osvědčený přírodní materiál s výbornou stlačitelností a velmi dobrou tvarovou stálostí. Nejčastěji se používá peří husí. Není ale peří jako peří. Jeho kvalita závisí na množství prachového peří a malých pírek. To jsou ona čísla 90/10, 80/20 nebo 70/30, která udávají poměr mezi prachovým peřím a malými pírky. V prvním případě jde o nejkvalitnější směs s 90% prachového peří. Použít pouze čisté prachové peří by nebylo praktické, protože právě díky pružným pírkům je možné aby spacák rychle po rozbalení nabral potřebný objem vzduchu. Dalším důležitým kvalitativním údajem je tzv. plnivost. Ta vyjadřuje celkovou pružnost a rozpínavost, tedy schopnost peří zaujmout maximální objem. Tato veličina se měří laboratorně mezinárodně uznávanou metodou a udává se v kubických palcích (cuin). Čisté prachové peří (100/0) dosahuje hodnoty 400 až 1000 cuin, směs 90/10 o něco nižší, asi o 8% a 70/30 cca o 25%. Zdánlivě velké rozmezí (400 - 1000 cuin) je dáno řadou dalších kvalitativních podmínek např: Odrůda drůbeže, způsob získání peří (jateční drůbež nebo drůbež chovaná pro peří), místo kde se peří získává (hruď nebo celé tělo). Závisí dokonce i na ročním období kdy byla husa škubána (v zimě je peří lepší) a také na vyzrálosti peří (nesmí být přezrále a ani nevyzrálé) nahoru

Nutno ale podotknout, že peří je háklivé na okolní vlhkost. Samo o sobě je hygroskopické, v běžných podmínkách si v sobě udržuje zhruba 10 - 13% vody, což je optimální. Pokud přeschne stává se křehkým, pokud zvlhne slehává se více. Spacák vyrobený z peří vyžaduje starostlivé zacházení. Při použití chránit před zvlhnutím (čemuž se stoprocentně nevyhneme, jelikož vydáváme vlhkost i při spánku tělem a dýcháním), po použití není vhodné drasticky vysoušet na slunci, právě aby se peří nepřesušilo a nekřehlo a samotné skladování v optimálních podmínkách také nelze mnohdy dodržet.

Vodoodpudivost a prodyšnost

Vnější tkanina spacího pytle by měla zamezit pronikání vlhkosti z okolí do izolační náplně. Spací pytel jako celek by ale měl mít dostatečnou prodyšnost, která umožní vlhkosti volně procházet až na vnější povrch a tam se rozptýlit do ovzduší. Průměrný člověk vypotí a vydýchá za noc ve formě vodních par cca 0,5 litru vlhkosti, která se musí dostat ven. V opačném případě uvnitř spacáku kondenzuje ve vodu. Vlhká izolační náplň výrazně zvyšuje tepelnou vodivost, ztráty tudíž rostou. Také vlhká pokožka, prádlo a vnitřní tkanina odvádějí tělesné teplo mnohem více. Ať už použijeme sebelepší povrchové materiály a to i ty které mají dle výrobce údajně možnost odvádět vodní páru a zamezovat pronikání vody jako takové, není možné se na toto spolehnout, pokud k tomuto účelu nebude spacák dobře vyřešený střihově. (Zátěry a membrány na bázi polyuretanu jsou "devadesátiprocentní igelit", pouze na bázi teflonu - Goretex fungují uspokojivě. Výrobci deklarované propustnosti vodních par jsou sice většinou pravdivé, ale tyto litry za den na metr čtvereční jsou měřeny v laboratorních podmínkách - tlaky, teploty a vlhkosti, které se výrazně liší od reálných uživatelských podmínek. Nejvíce vlhkosti vyprodukujeme dýcháním a tak musí spacák umožňovat dýchání mimo vlastní prostor a zároveň neumožnit cirkulaci studeného vzduchu do celého prostoru uvnitř. Toto se řeší všitím stahovacího límce, který odděluje prostor hlavy a těla. Hlava je odolnější proti chladu, přesto je ale samozřejmostí že mumiové spacáky budou mít dále stahovací kapucu, která po celkovém stažení kryje celou hlavu a nechá volný pouze malý ventilační otvor. Ideálním řešním je pak kapuca vyvýšená, která vytvoří kolem hlavy jakoby ochranou bariéru a která se pak stahuje až když je opravdu nejhůř, protože ne každému vyhovuje spát se staženou kapucou. Taková hluboká kapuca se rovněž pohodlněji stahuje, protože obvodová hrana je kratší.

Vnější a vnitřní tkanina

Jak už bylo řečeno, hlavním požadavkem na vnitřní materiál je prodyšnost. Tkanina by měla být zároveň co nejlehčí, aby umožnila co nejlepší rozpínavost izolační náplně, která tak může zaujmout maximální objem. Vnitřní tkanina by kromě prodyšnosti měla být i příjemná při styku s pokožkou. Větší nároky na použitou vnější tkaninu klade péřová náplň díky své citlivosti na vlhkost. Tkanina musí být také dostatečně hustá, aby drobná pírka nepronikala ven. Velmi kvalitním materiálem je např. tkanina z Tactelového mikrovlákna. Při vysoké prodyšnosti vyniká i slušnou vodoodpudivostí (rosa, mžení apod.) a je i velmi dobře větruvzdorná. Podobným materiálem je Pertex. Tyto tkaniny se používají jak na spacáky péřové, tak i se syntetickou náplní. Klasickým materiálem je polyamid s různými vodoodpudivými úpravami. U levnějších spacáků se jako vnitřní tkanina často používá bavlna. Ta je sice příjemná na dotyk, ale je poměrně těžká, objemná, snadno se špiní a především absorbuje vlhkost a dlouho schne. Takové spacáky se hodí pouze pro nenáročné použití v letních měsících nebo např. v domě.

Konstrukce komor nahoru

Na kvalitě péřových spacáků má vliv také konstrukce komor. Komory mají zabezpečit rovnoměrné rozdělení peří tak, aby se nesesypávalo. Konstrukce musí vyloučit možnost spojení vnější a vnitřní stěny spacáku, kudy by docházelo k úniku tepla. Tvar, velikost a uspořádání komor jsou pochopitelně přizpůsobeny teplotnímu rozmezí, pro které je spacák určen.

Nákresy komor - pomyslného řezu spacím pytlem:  

Laciné "H" …střih, používaný u levných, neznačkových spacáků. V místech s malou vrstvou vznikají velké tepelné ztráty. Tvar "V" …..střední kvalita. Uspokojující v poměrně rovnoměrné výšce vrsvy a zamezení studených švů. Nejlepší řada …opět "H" …..používano u nejkvalitnějších, značkových péřových spacáků.

laciný H střih

V střih

lepší H

Pozn: jednotlivé řady komor se mohou dále křížit různými směry.

V případě použití dutých vláken či mikrovláken je konstrukce uvnitř spacáku řešena jinak. Vlákna se nesesypávají jako peří, protože jsou pojena do souvislého rouna. Zde se nejčastěji používá tzv. sendvičová konstrukce se dvěmi a více na sobě nezávislými vrstvami. Tyto vrstvy, s vyjímkou nejlevnějších spacích pytlů, nemají studené švy.

sendvičová konstrukce bez použití studených švů. (Používá se rovněž přenesený název "komorová" podle péřových sp. pytlů.)

sendvičová konstrukce se studenými švy

sendvičová konstrukce bez použití studených švů

sendvičová konstrukce se studenými švy

Velikost

Důležitá je správná velikost. Malé tělo příliš velký spacák nevytopí a naopak v příliš malém spacáku, krom toho, že je nepohodlný, může dojít na některých místech k zbytečnému smáčknutí izolačních vrstev, kde dochází k zvýšenému úniku tepla vlivem malé vrstvy vzduchu. K tomuto však může dojít i v dostatečně velkém spacáku. U nejkvalitnějších střihů se to řeší rozdílným průměrem vnitřního a vnějšího povrchového materiálu.

Firma Condor používá u svých výrobků tři druhy materiálů. Nejlevnější a nejjednodušší spacáky jsou plněny termopojivým silanizovaným dutým vláknem. Hlavní výhodou těchto spacích pytlů je příznivá cena, nealergičnost, snadné používání a ošetřování. Pokud ovšem požadujete spací pytel vyšších kvalit jsou zde ještě další dvě řady spacích pytlů. Pro dlouhodobě používané spací pytle v náročných podmínkách vyrábí firma Condor izolační materiál Duotherm® , který zajišťuje dobré izolační schopnosti a mechanickou odolnost. Z tohoto materiálu se vyrábí i velmi kvalitní zimní spací pytle řady Z do velmi náročných podmínek, kterým jsou podřízeny veškeré funkční detaily. Pro spací pytle kde nejvýznamějším kritériem je tepelná izolece s ohledem na váhu se používá jako izolační materiál mikrovláknové rouno z materiálu 3M Thinsulate Lite Loft® firmz DuPont. Tento materiál vyniká skladností (stlačitelností) a malou hmotností.

Konstrukce nahoru

I když se použije ten nejlepší izolační materiál bez kvalitního zpracování se stejně neobejdeme. Je nutné zkontrolovat celé provedení spacího pytle tedy zakrytí zipu, provedení zateplovacího límce, rozměry spacáku a prošití syntetické náplně. Konce límce by neměly být zašity do zipu, límec potom nelze stáhnout dokola ale pouze z jedné strany! Vždy zkontrolujte boční švy, které bývají častým slabým místem mnoha konstrukcí. Tloušťka izolace v bočním švu by měla být stejná jako tloušťka samotné stěny, nikoliv však menší! Nejpoužívanější konstrukcí je vrstvená konstrukce – výrobně jednoduchá, bezproblémová, tepelná izolace závisí hlavně na vlastnostech náplně (vlákna) a samozřejmě na provedení zateplení konstrukce. Je to osvědčená konstrukce. Nejčastěji používaná je ve dvouvrstvé formě a u spacáků do nízkých teplot bývají navíc vloženy další vrstvy. Zde se už projeví otázka kvality a odolnosti vlákna. Pokud je vlákno odolné, nemusí být tak často prošíváno a fixováno k potahovému materiálu. Toto je věčné dilema výrobců spacáků. Čím lepší fixace rouna tím více prošití a tím horší tepelná izolace a naopak.

Vyrábí se i další typy konstrukcí, ale bývají zde vyšší nároky na kvalitu vlákna a také zpracování je náročnější a tím i dražší.

Ke konstrukci také patří celkové zpracování tvaru a detailů spacího pytle. Základní rozdíl je v provedení tvaru. Rozlišujeme spací pytle mumiové a dekové. Dekový se používá jen pro nenáročné účely, vzhledem ke své horší tepelné izolaci a větší váze. Ovšem poskytuje mnohem větší pohodlí a také se dá po rozepnutí použít jako deka. Převážná většina spacáků je střihu mumiového, který lépe zajišťuje ochranu proti chladu. Firma Condor u spacáků typu Z ještě mumiový střih o něco "vylepšila" aby došlo k lepšímu anatomickému přizpůsobení postavě a tím zajištění optimálních parametrů.

Zde je několik kritických částí, jejichž kvalitní zpracování určuje použitelnost a komfort spacáku:

Ke konstrukci se také vztahuje správná velikost spacího pytle. Pokud bude příliš velký bude ho Vaše tělo jen stěží vyhřívat a spací pytel se bude zdát “studený”. Stejně tak naopak pokud bude spací pytel malý tak při stlačení izolační vrstvy bude docházek k velkým ztrátám tepla. Proto je vhodné si spacák vyzkoušet eventuelně si objednat spací pytel v prodlouženém či rozšířeném provedení. Samozřejmě, že se vyrábí také spací pytle v dětské velikosti. Se správnou velikostí souvisí také provedení konstrukce kapuce (viz níže). Ukazuje se že je vhodné definovat maximální výšku postavy která se do spacáku vejde a ne délku spacáku (vliv stažení kapuce dle konstrukce)!

Kapuce - u zimního spacáku zcela nepostradatelná věc, neboť je potřeba dobře izolovat hlavu od chladu. Zároveň je však potřeba dýchat a to pokud možno ven, aby se vlhkost nedostávala do spacáku. Ze stejného důvodu proč je u zimního spacáku důležitá kapuce, je stejně tak důležitá stejnoměrná izolace všech stran spacáku, protože se zataženou kapucí kolem hlavy se při pohybu těla otáčí také spacák a při rozdílné izolační schopnosti vrchní a spodní části spacáku by docházelo k nerovnoměrnému úniku tepla. Firma Condor nabízí i spacáky plně uzavíratelné a potřebnou hloubku kapuce dosahuje jejím tvarováním čímž se ušetří na hmotnosti a zvýší užitná hodnota. nahoru

Zateplovací límec - spacák bez zateplovacího límce je vhodný pouze pro nenáročné akce. Dobrý zateplovací límec výrazně zlepší tepelné podmínky ve spacáku. Měl by jít stáhnout úplně bez mezery kolem krku. Firma Condor řeší problém stahování límce pomocí  měkké hrany límce, kdy je stahovací tkanice zašita trochu hlouběji v samotném měkkém materiálu límce a ne například v z vnějšku našitém tunýlku. Ještě je třeba dodat že zateplovací límec je jako součást spacáku pro použití při teplotách pod bodem mrazu nezbytný, jedině tak lze dosáhnout utěsnění spodní části a nepouštět si tam vydýchanou vlhkost.

... s patentovaným systémem dvojitého zipu ...Zateplovací léga - léga, zakrytí zipu (pokud ho spacák má a většina jich zip má), může být několika provedení. Většinou se jedná o klasicky jednoduchou podlouhlou chlopeň zakrývající zip. Je třeba zkontrolovat vyztužení, přišití a fixaci do správného tvaru (léga visí většinou shora dolů), aby dostatečně účinně kryla zip. Velice vhodné je také podložení zipu pevnějším materiálem, který brání zachytávání jemného materiálu do jezdce zipu. Firma Condor zde přichází také s patentovaným systémem dvojitého zipu u spacáků kde je třeba kvalitní zajištění zdrhovadla proti úniku tepla. Systém pracuje na principu dvojitého zdrhovadla se dvěma těsnícími lištami.

Zip - důležitá věc, která by měla být dostatečně kvalitní a od spolehlivého výrobce. Nejlépe se dvěmi jezdci umožňující rozepínání shora i zdola (odvětrání) a některé spacáky mají také rozdělávací zipy, kde výrobci šijí variantu s pravým a levým zipem, umožňující sepnutí dvou spacáků v jeden dvojspacák. Zde je třeba podotknout, že i kvalitní zip se může poškodit a tak je třeba již při šití spacáku počítat s možností jeho snadné pozdější výměny.

Potahový materiál

Užitné vlastnosti spacáku také ovlivňuje potahový materiál. U kvalitnějších spacáků používají kvalitní mikrovláknové tkaniny – velice prodyšné, vodoodpudivé, pevné a lehké. Běžně se pak používají různé polyamidové (PAD) tkaniny s vodoopudivou úpravou. Mikrovláknovými tkaninami – tyto velice hustě tkané tkaniny jsou velmi lehké ale při tom i pevné, vysoce vodoodpudivé a zároveň výborně prodyšné. Díky své vysoké vodoodpudivosti chrání spacák proti vlhkosti a zároveň díky dobré prodyšnosti umožňují spacáku vysychání. Mikrovláknové materiály tím nejlepším skloubením ceny a vlastností materiálu. Nejznámější jsou materiály jako Tactel® , Pertex® či Silz Micro® . Pokud neplánujete extremní akce nebo jste finančně omezeni používají se také běžné tkaniny. Vyžadují alespoň vodoopudivou (hydrofobní, Hf) úpravu, se kterou splňují většinu požadavků. Mají rozličné obchodní názvy a jejich hlavní výhoda je ta, že jsou levné.

Skladování a ošetřování

Skladování a ošetřování spacáků je jednoduché. Vyvarujeme se sbalení spacáku na dlouhou dobu a skladujeme jej pověšený ve skříni nebo volně stočený. Takový spacák sice zabere hodně místa, ale jen tak vám bude dlouho sloužit a nebudete muset za chvíli kupovat nový. Kompresní obal stahujeme na malý objem pouze po nezbytně nutnou dobu při transportu, není-li možno spací pytel přepravovat v obalu nestaženém. Ošetřování je také velice jednoduché, během akce se snažíme spacák sušit pokud to jde a po návratu domů je ihned řádně vyvětráme a důkladně vysušíme, než jej znovu uložíme. Je-li to nutné můžeme spacák i vyprat, vždy podle doporučení výrobce. Spací pytel se dá prát v pračce ve velkém bubnu při programu na praní vlny. Po vypraní je nutné jej pečlivě a několikrát důkladně vymáchat, aby v materiálu nezbyly žádné zbytky pracího prostředku, které by zhoršovaly hydrofobní úpravu. Neždímat kroucením a nežehlit, mohlo by dojít k poškození izolačního materiálu. Nejlépe je spacák jemně vymačkat, nechat okapat, znovu vymačkat a nechat doschnout. nahoru

Výběr

Firma Condor Vám nabízí tři základní řady spacích pytlů:

  • spací pytle z dutých vláken
  • spací pytle z mikrovlákna Thinsulate®
  • spací pytle z materiálu Duotherm®

Všechny spací pytle jsou šité vrstvenou konstrukcí bez studených švů. Téměř všechny zipy jsou opatřeny zateplovací légou proti úniku tepla. Spací pytle do nižších teplot jsou vybaveny zateplovacím límcem. Uvnitř lepších spacích pytlů je i kapsička na drobnosti (např. doklady). Většina spacích pytlů je dodávána v kompresních obalech. Dále Vám nabízíme také další možné úpravy jako je rozšíření, prodloužení či zkrácení, ušití spojovacích spacích pytlů pro lidi výrazně rozdílných postav, nahrazení vnitřního materiálu bavlnou či ušití ve variantě “maskáč”.

Na co si dát při výběru pozor

Při výběru optimálního spacího pytle je třeba mít na paměti tzv. Trojúhelník nesplněných nadějí! Vrcholy tohoto trojúhelníku tvoří hmotnost (váha), izolační schopnost (teplo) a cena.

Každý spací pytel je kompromis nezi těmito body. Můžete si pořídit levný a teplý spací pytel, ale bude vzhledem k použitým materiálům neskladný a těžký. Stejně tak levný a lehký nebude teplý či lehký a teplý rozhodně nebude vzhledem k použití špičkových materiálů levný.

Proto uvážlivě vybírejte a rozhodně se také zamyslete nad možnými úpravami, která Vám firma Condor nabízí, tedy prodloužené či rozšířené provedení a také provedení v dětské velikosti. Správná velikost spacáku je velmi významná pro tepelný komfort spacího pytle. Pro ženy, děti, starší osoby či prostě “zmrzlé” lidi je si pořídit spací pytel o 5 až 10°C teplejší. nahoru

Následuje jak si vybrat ten správný spacák ...

 
   

© CONDOR

spací pytle   pláštěnky   větrovky    zimní bundy   batohy   vařič "dřívkáč"   pletené šňůry
polštáře a přikrývky    thermopack bivak. botičky a rukavice   fusak do kočárku    obal na lyže
  cykloreflektor LUXEON    Žďársky pytel    bivakovací plachty    obaly historické stany
   podsadové stany    Teepee Dakota / Seton / Lining    hangáry    velkoprostorové stany  atypické stany
   ceník   kontakt